English  
   
     
 

  مشاوره و آموزش

  شرکت توان افزار درطول دوره های گذشته بعنوان مشاور در طرح های مختلف صنعتی حضوری  فعال داشته است. در حال حاضر با توجه به دارا بودن دانش فنی و سابقه غیر قابل اغماض ، این شرکت بطور تخصصی قادر به برگزاری جلسات آموزشی، سمینارهای حرفه ای و ارائه مشاوره در هر یک از  زمینه های مهندسی، تأمین قطعات، ساخت و اجرای برج های خنک کن صنعتی می باشد
  همچنین درصورت درخواست مشاوره از طرف کارفرما، متخصصین با تجربه این شرکت به سایت اعزام و پس از بررسی و ارزیابی واحد مورد نظر گزارش کارشناسانه و پیشنهادات خود را بصورت رسمی تقدیم می دارند.
       

   

   

   

   

   

   

 
Copyright © 2014 TAVAN AFZAR Co. , Powered by Ehsan Ansari.