English  
   
     
 

  چشم انداز (Vision)

  شرکت توان افزار با استمرار در نوآوری و کیفیت داراي جايگاه ممتاز در زمینه طراحی و ساخت برج های خنک کن صنعتی مورد نیاز در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، فولاد، مس می باشد. اين شرکت با استفاده از امكانات موجود و بالقوه ، با اتكاء به نيروي انساني كارآمد و ارتباط با ساير مراكز علمي، ارتقاءدهنده سطح علمی و دانش فنی  مربوطه در کشور و همچنین پيشرو درتوسعه توانمندی های داخلی می باشد.

  ما بر آنيم كه در اين شرکت، با تلفيق نوآوری در امر طراحی و استمرار در بیشینه کردن کیفیت محصولات، ضمن بالا بردن خودباوری در توانمندی درون سازمانی،  با تعریف ارزشها، اطمینان در کمیت و کیفیت را در خدمت مشتریان خود قرار دهيم .

       

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Copyright © 2014 TAVAN AFZAR Co. , Powered by Ehsan Ansari.